Promo icon

100% záruka spokojnosti

Promo icon

Rýchle dodanie do 3-5 pracovných dní

Promo icon

Pri nákupe nad 40€ doprava zdarma!

Promo icon

Právo na vrátenie 14 dní

Promo icon

Osvedčená kvalita

Promo icon

100% záruka spokojnosti

Promo icon

Rýchle dodanie do 3-5 pracovných dní

Promo icon

Pri nákupe nad 40€ doprava zdarma!

Promo icon

Právo na vrátenie 14 dní

Promo icon

Osvedčená kvalita

Zásady ochrany osobných údajov

1. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu. Zhromaždené osobné údaje budú prevádzkovateľom použité výlučne na poskytovanie služieb, ktoré prevádzkovateľ ponúka. Prevádzkovateľ rešpektuje dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu a urobí všetko potrebné pre ich ochranu pred akýmkoľvek porušením a zneužitím. Osobné údaje používateľov sú jednou z oblastí, ktorým prevádzkovateľ venuje maximálnu starostlivosť a pozornosť, a uvedomuje si citlivú povahu tejto oblasti.

2. Používanie osobných údajov

Prevádzkovateľ na účely poskytovania ponúkaných služieb zhromažďuje, spravuje, spracúva a ukladá nasledujúce údaje používateľa:

 • meno a priezvisko
 • adresa dodania
 • názov spoločnosti alebo názov právnickej osoby (ak je používateľ právnickou osobou)
 • daňové číslo právnickej osoby (ak je používateľom právnická osoba)
 • e-mailová adresa (užívateľské meno)
 • heslo v zašifrovanej podobe
 • kontaktné telefónne číslo
 • ďalšie údaje, ktoré používateľ poskytuje dobrovoľne vo formách internetového obchodu
 • ďalšie údaje, ktoré používateľ následne dobrovoľne pridá do svojho profilu

Prevádzkovateľ nezhromažďuje ani nespracúva osobné údaje používateľa, s výnimkou prípadov, keď to používateľ umožňuje alebo s nimi súhlasí, tj. Pri objednávaní produktov alebo služieb, prihlásením sa na odber elektronického časopisu, účasťou na cenových hrách atď., Alebo ak existuje právny základ pre zhromažďovanie osobných údajov alebo má Prevádzkovateľ oprávnený záujem na spracovaní údajov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných používateľmi.

Registráciou a / alebo zadaním objednávky na webových stránkach výslovne súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ, s výnimkou účelu vyjednania zmluvy alebo plnenia zmluvy – objednávky (v zmysle definície v článku 10 súčasného zákona o ochrane osobných údajov), tiež Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi za účelom plnenia zmluvy – objednávky, ktoré dobrovoľne poskytne kupujúci) môže použiť na účely priameho marketingu prostredníctvom všetkých reklamných kanálov používaných prevádzkovateľom (oznámenia prostredníctvom telefónu, SMS, tlačených médií, neadresnej a adresovanej pošty, e-mailu atď.) a na účely štatistických a trhových analýz týkajúcich sa priameho marketingu, marketingových profilov a segmentácie. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste boli neustále informovaní o našich aktuálnych ponukách a zároveň budete informovaní iba o ponukách produktov, ktoré najlepšie vyhovujú Vašim želaniam.

Ako zákazník musíte tiež výslovne udeliť súhlas s implementáciou priameho marketingu prostredníctvom e-mailu pri registrácii a / alebo zadávaní objednávky na webovej stránke označenej ako „Súhlasím, že spoločnosť Nutrisslim d.o.o môže použiť zadané kontaktné údaje na účely informovanie o špeciálnych ponukách, novinkách a propagačných kupónoch. “V opačnom prípade sa kupujúci nezúčastní priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, ani nebude riadne informovaný o online propagačných akciách prevádzkovateľa.

Súhlas so spracovaním osobných údajov (poskytnutý online alebo prostredníctvom iného predajného kanála) je možné kedykoľvek bezplatne odvolať e-mailom na adresu [email protected] a Váš súhlas je možné odvolať na účely priameho marketingu alebo na individuálne účely reklamné kanály (napr. iba na zasielanie ponúk prostredníctvom SMS) alebo pre všetky reklamné kanály.

Zároveň môžete odvolať súhlas s priamym marketingom prostredníctvom e-mailu:

 • zaslaním spätného e-mailu ako odpovede na prijatý e-mail prevádzkovateľom pri každom použití priameho marketingu, a / alebo
 • kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti propagačného e-mailu

S každým prijatým e-mailom budete riadne informovaní o možnosti odvolať svoj súhlas s priamym marketingom

Prevádzkovateľ bude rešpektovať Vašu žiadosť o zrušenie a do 15 dní odvolá súhlas s priamym marketingom prostredníctvom príslušných alebo všetkých reklamných kanálov a do ďalších piatich dní Vás bude písomne ​​alebo iným dohodnutým spôsobom informovať. To všetko je zadarmo. Prevádzkovateľ Vám zaručuje všetky ďalšie práva v súlade s platnou legislatívou, ktorá je definovaná nižšie.

Predávajúci ako prevádzkovateľ bude spracovávať a chrániť všetky získané osobné údaje v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi:

 • Zákon o ochrane osobných údajov (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 94/07)
 • Zákon o elektronických komunikáciách (Úradný vestník Slovinskej republiky, č. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 a 81/15)

a v súlade s akýmikoľvek internými aktmi prijatými na základe príslušných právnych predpisov.

3. Cookies a IP adresy

Pri každom použití internetového obchodu prevádzkovateľ pri identifikácii, sledovaní nákupného košíka a zaistení sledovateľnosti priradí používateľovi súbor cookie, ktorý je uložený v pamäti servera iba na dobu návštevy v internetovom obchode a je vymazaný po hodinu nečinnosti. Prevádzkovateľ môže tiež ukladať niektoré trvalé cookies na osobnom počítači používateľa, napríklad identifikačné číslo používateľa v šifrovanej podobe na identifikáciu pri ďalšej návšteve online obchodu alebo hodnotenie produktov, podľa ktorých užívateľ vie, ktoré produkty už boli ohodnotené, príp. externé súbory cookie služby Google Analytics, ktoré sa používajú na analýzu návštev webových stránok. Prevádzkovateľ môže tieto údaje použiť v anonymizovanej podobe na účely štatistickej analýzy. Prevádzkovateľ na účely zaistenia online bezpečnosti zhromažďuje aj IP adresy, z ktorých používatelia vstupujú do internetového obchodu.

4. Dôvernosť, ochrana údajov a vyhlásenie o ochrane osobných údajov

V súlade s nariadením, ktorým sa riadi ochrana osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný chrániť osobné údaje používateľa internetového obchodu. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností neposkytne osobné údaje alebo iné údaje používateľa bez výslovného súhlasu používateľa tretej strane a neumožní tretej osobe kontrolu osobných alebo iných údajov, pokiaľ to nevyžadujú štátne orgány, ak zo zákona alebo v dobrej viere vyplýva povinnosť, že je potrebné konať v prípade konania pred súdmi alebo inými štátnymi orgánmi, ako aj v záujme ochrany a sledovania oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré používateľ poskytne pri prihlásení do internetového obchodu, ako aj pri nákupe produktov, vrátane obsahu objednávok, budú chránené v súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ nepoužije tieto údaje na žiadne účely, ktoré by poškodili používateľa alebo inú zúčastnenú osobu. Prevádzkovateľ použije údaje používateľa na informovanie používateľa o objednaných produktoch a na zasielanie propagačných e-mailov a SMS týkajúcich sa podnikania internetového obchodu www.babesvitamins.sk. Všetci používatelia sa môžu odhlásiť zo všetkých propagačných oznámení. Prevádzkovateľ môže údaje použiť v anonymizovanej súhrnnej podobe na účely štatistickej analýzy. Dôvernosť osobných a iných údajov používateľa nebude v žiadnej podobe porušená.

Prevádzkovateľ uchová osobné údaje používateľa v súbore osobných údajov, len dovtedy, kým je to nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje získavajú.

Prevádzkovateľ poverí doručovaciu službu (GLS) iba potrebnými informáciami na doručenie produktov zakúpených v internetovom obchode.

5. Implementácia politiky ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov reguluje ochranu osobných údajov Pravidlami ochrany osobných údajov.

Všetci zamestnanci prevádzkovateľa na plný alebo čiastočný úväzok, ktorí majú prístup k osobným a iným údajom používateľov, sú si vedomí povinnosti chrániť osobné a iné údaje a sú povinní dodržiavať tieto pravidlá ochrany dôvernosti osobných údajov a súkromie používateľov online obchodu. Povinnosť chrániť osobné a iné údaje platí neobmedzene, a to aj po ukončení vzťahu s prevádzkovateľom.

Registrovaní používatelia môžu online obchod kedykoľvek prestať používať a môžu zrušiť svoju registráciu. To je možné dosiahnuť písomným oznámením prevádzkovateľovi o zrušení registrácie. Pred zrušením registrácie je používateľ povinný vyrovnať všetky povinnosti vyplývajúce z nákupu v internetovom obchode. Prevádzkovateľ bude na základe týchto zásad ochrany osobných údajov chrániť dôvernosť osobných údajov a súkromie používateľov internetového obchodu, a to aj v prípade zrušenia registrácie.

6. Právo na informácie

Máte právo na nespoplatnené informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré máme k dispozícii, ako aj právo na vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vymazania, spracovania alebo použitia vašich údajov, kontaktujte nás na adrese: [email protected] alebo nám pošlite žiadosť poštou.

Oznámenia o stave objednávky: Vyhradzujeme si právo informovať Vás na uvedenom telefónnom čísle prostredníctvom SMS, keď bude Vaša objednávka doručená a položky nebudú vyzdvihnuté 3 až 5 dní. Ak si balík nevyzdvihnete viac ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zavolať na uvedené telefónne číslo ako pripomienku ohľadom vyzdvihnutia balíka.

Upozornenia: Po prihlásení sa na odber upozornení sa Vaše meno, telefónne číslo a Vaša e-mailová adresa s Vašim súhlasom použijú na reklamné účely, kým sa z odberu oznámení neodhlásite. Môžete sa zaregistrovať na príjem upozornen iba ak je vybraté konkrétne pole, ktoré Vám umožňuje prihlásiť sa na odber.

V prípade použitia e-mailovej adresy na Facebooku alebo použitia formulára na prvej stránke www.babesvitamins.sk, prostredníctvom ktorého získate zľavové kupóny na Vašu objednávku, Vašu e-mailovú adresu uložíme za účelom informovania o špeciálnych výhodách a propagačných akciách online obchodu www.babesvitamins.sk. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť z databázy oznámení zaslaním e-mailu na adresu: [email protected] alebo kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“ v dolnej časti propagačných e-mailov.

Z príležitostných propagačných SMS sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Pošlite SMS s textom NUTRISSLIM STOP na 031480333 a odstránime Vaše telefónne číslo z databázy príjemcov SMS.

Mám právo požadovať od spoločnosti Nutrisslim d.o.o., ako prevádzkovateľa osobných údajov, kedykoľvek:

 • Prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:
 • na účel získania údajov
 • druh osobných údajov, ktoré boli alebo budú zverejnené a používatelia alebo kategórie používateľov, najmä používatelia z tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, ktorým budú osobné údaje zverejnené
 • odhadovaná doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tejto doby
 • ak sa alebo bude používať koncept automatizovaného rozhodovania a profilovania
 • dôvody, význam a dôsledky takéhoto spracovania pre jednotlivca
 • jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov vo forme, ktorú si sám určím (ak je žiadosť podaná elektronickými komunikačnými prostriedkami a nevyžadujem inak, kópia je poskytnutá v elektronickej podobe). Za ďalšie kópie, o ktoré môžem požiadať, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok, berúc do úvahy náklady
 • opravu nepresných osobných údajov.
 • Obmedzenie spracúvania osobných údajov, keď:
 • spochybňujem presnosť osobných údajov, a to po dobu, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov
 • spracovanie je nezákonné, ale som proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadujem obmedzenia ich použitia
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich na účely vymáhania alebo obrany právnych nárokov
 • vymazanie všetkých osobných údajov (právo byť zabudnutý), ak sú splnené predbežné podmienky stanovené v článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to najmä v prípade, že odvolám tento súhlas so spracovaním osobných údajov
 • výtlačok osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s právom odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby mu bránil pôvodný prevádzkovateľ
 • ukončenie používania osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania
 • nepodlieha mi rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre mňa právne účinky alebo ma podobne významne ovplyvňuje, ak sú splnené predpoklady stanovené v článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Uplatňovanie práv

Som si vedomý, že všetky vyššie uvedené požiadavky týkajúce sa výkonu práv na osobné údaje sú adresované písomne ​​prevádzkovateľovi, na e-mailovú adresu [email protected].

Som si vedomý, že na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatnenia práv na osobné údaje môže odo mňa prevádzkovateľ požadovať ďalšie informácie a postup je možné odmietnuť, iba ak sa preukáže, že ma nemôže spoľahlivo identifikovať.

Som si vedomý, že prevádzkovateľ musí na moju žiadosť, s ktorou si v súvislosti s vyššie uvedenými údajmi uplatňujem svoje práva na osobné údaje, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti odpovedať.

7. Zľavy, propagačné kódy, koleso šťastia

Zľavy sa nedajú kombinovať! Ak sú produkty na webových stránkach už v predaji alebo je už použitá nejaká zľava, ďalšie zľavy sa neuplatňujú.

8. Dodatočné objasnenie

Ak máte akékoľvek otázky, problémy alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese:[email protected]

Delivery
Už iba 40€ do DORUČENÁ ZDARMA
Produkty v košíku

V košíku nie sú žiadne produkty.

Špeciálna ponuka len tu!

Pridajte k objednávke a ušetrite!

-30%
Babe’s Magnézium

Lahodný nápoj s citrátom horečnatým pre optimálnu absorpciu

13,09  9,17 
-20%
Bye Bye Cellulite

Účinný peeling pre krásne nohy bez celulitídy

24,90  19,92